Contributie

Contributie per jaar seizoen 2021-2022:

Jeugd, geboren in 2011 of later € 125,-

Jeugd, geboren in 2009 of 2010 € 140,-

Jeugd, geboren in 2007 of 2008 € 150,-

Jeugd, geboren in 2005 of 2006 € 155,-

Jeugd, geboren in 2003 of 2004 € 165,-

Senioren, geboren in 2002 of eerder € 185,-

Recreanten, geboren in 2002 of eerder € 100,-

Heren Recreanten, geboren in 2002 of eerder €125,-

Club van 50                                         € 50,-

De contributie is onderverdeeld in een bonds- en een verenigingscontributie. Jaarlijkse verhoging van de totale contributie is afhankelijk van de verhoging van de contributie van de bod en de verhoging met 2-3% van de verenigingcontributie. De exacte bedragen kunnen opgevraagd worden bij de penningmeester.

Vier keer per jaar wordt de contributie geïnd (omstreeks eind oktober, december, februari en april). Voor het innen van de contributie dient een machtigingsformulier te worden ingevuld (zie kast sporthal). Indien men hier geen gebruik van wil maken, dient men contact op te nemen met de penningmeester. Ook voor andere vragen omtrent de contributie kan men terecht bij de penningmeester.

Financiële verplichtingen in verband met bedanken als lid:
Bedanken vanaf 1 april tot 1 december: halve contributie + € 12,00 onkosten;
Bedanken van 1 december tot 1 april voor de lopende competitie: volledige contributie;
Bedanken voor het opvolgende seizoen voor 1 april: geen financiële gevolgen.


Jeugdfonds Sport & Cultuur

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens en spelregels in onderstaande link.
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Spelregels-Oude-IJsselstreek_-JFSC.pdf

 Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder of neem contact met lokaal aanspreekpunt Helpgewoon Buurtsport, buurtsport@helpgewoon.nl