Contributie

Contributie per jaar seizoen 2019-2020:

Jeugd, geboren in 2009 of later € 125,-

Jeugd, geboren in 2007 of 2008 € 140,-

Jeugd, geboren in 2005 of 2006 € 150,-

Jeugd, geboren in 2003 of 2004 € 155,-

Jeugd, geboren in 2001 of 2002 € 165,-

Senioren, geboren in 2000 of eerder € 185,-

Recreanten, geboren in 2000 of eerder € 100,-

Club van 50                                         € 50,-

De contributie is onderverdeeld in een bonds- en een verenigingscontributie. Jaarlijkse verhoging van de totale contributie is afhankelijk van de verhoging van de contributie van de bod en de verhoging met 2-3% van de verenigingcontributie. De exacte bedragen kunnen opgevraagd worden bij de penningmeester.

Vier keer per jaar wordt de contributie geïnd (omstreeks eind oktober, december, februari en april). Voor het innen van de contributie dient een machtigingsformulier te worden ingevuld (zie kast sporthal). Indien men hier geen gebruik van wil maken, dient men contact op te nemen met de penningmeester. Ook voor andere vragen omtrent de contributie kan men terecht bij de penningmeester.

Financiële verplichtingen in verband met bedanken als lid:
Bedanken vanaf 1 april tot 1 december: halve contributie + € 12,00 onkosten;
Bedanken van 1 december tot 1 april voor de lopende competitie: volledige contributie;
Bedanken voor het opvolgende seizoen voor 1 april: geen financiële gevolgen.

Powered by WordPress | Designed by: Best SUV | Thanks to Toyota SUV, Ford SUV and Best Truck